A A A

Laus störf hjá Tálknafjarðarhrepp

 
Forstöðumaður félagsstarfs eldri borgara Móbergi Tálknafirði
 

Félagsþjónusta Vestur-Barðastrandasýslu auglýsir starf forstöðumanns við félagsstarf aldraðra laust til umsóknar. Um spennandi mótunar- og þróunarstarf er að ræða sem býður upp á fjölbreytta framtíðarmöguleika Um 40% starf er að ræða.
 

Í starfinu felst m.a. að:

 • Móta og skipuleggja félagsstarfið
 • Fylgjast með nýjungum og innleiða þær í starfinu
 • Leiðbeina fólki við handverk og félagsstarf
 • Skipuleggja og sjá um innkaup
 • Ábyrgð á fjármálum deildarinnar

Menntun og hæfniskröfur:

 • Reynsla og hæfni sem nýtist við stjórnun og skipulag starfsins
 • Hæfni og áhugi á mannlegum samskiptum
 • Áhugi og færni í ýmisskonar handverki og félagsstarfi
 • Vera tilbúin til þess að sækja námskeið og innleiða nýjungar

 

 

 

Starfsmaður í félagslegri heimaþjónustu á Tálknafirði.

Félagsþjónusta Vestur-Barðastrandasýslu auglýsir eftir starfsmanni til í heimaþjónustu á Tálknafirði. Um hlutastarf er að ræða.


Í starfinu felst aðstoð við daglegt líf

 • Persónuleg aðstoð, s.s. innlit eða önnur tilfallandi aðstoð eða sérhæfðari aðstoð í samstarfi við heimahjúkrun.
 • Aðstoð við heimilishald, s.s. þrif, hafa til léttar máltíðir.
 • Útréttingar ýmisskonar.

 

Helstu kröfur til starfsmanns eru:

 • Hæfni og áhugi á mannlegum samskiptum.
 • Stundvísi.
 • Samviskusemi.
 • Heiðarleiki.
 • Bílpróf er og aðgangur að bíl er mikill kostur.

 

 

Um laun fer skv. gildandi kjarasamningum. Ráðið verður sem fyrst í störfin. Öllum umsóknum verður svarað.
Allar frekari upplýsingar fást hjá félagsmálastjóra í síma 450 2300 eða elsa@vesturbyggd.is. 

 • Skrifstofa  

Helstu verkefni :

- Ábyrgð á að bókhald sveitarfélagsins og undirfyrirtækja sé rétt uppfært og afstemmt.

- Ábyrgð á gerð og útsendingu reikninga.

- Innheimta, eftirlit og tengiliður við Intrum. 

- Skjalastjórnun í One system.

- Annast ljósritun og útsendingu fundargagna fyrir hreppsnefnd og aðrar nefndir eftir atvikum.

- Almenn afgreiðsla.
 

Starfskröfur :

- Ekki er gerð krafa um stúdentspróf en starfsmaður þarf að hafa lokið einhverju skrifstofunámi/verslunarprófi eða hafa mjög mikla reynslu á starfssviðinu.

- Góð bókhaldsþekking er skilyrði.

- Góð tölvukunnátta er skilyrði, þekking á excel töflureikni, word ritvinnslu, Outlook tölvupóstforriti og góð þekking á internetinu. 

 

Viðkomandi þarf að vera lipur í samskiptum með þjónustulund, stundvís, reglusamur og snyrtimennska höfð í fyrirrúmi.  Þá þarf viðkomandi að hafa gott vald á íslensku tal- og ritamáli,  getu til þess að vinna sjálfstætt og hafa vilja til að sýna ábyrgð. 

 

Starfshlutfall er a.m.k. 50%, laun skv. kjarasamningi FosVest og launanefndar sveitarfélaga. 

 

Umsóknum skal skilað til oddvita á skrifstofu eða rafrænt á netfang oddviti@talknafjordur.is  Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á talknafjordur.is . 

 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.     Umsóknarfrestur var  til 19.desember 2012 og er nú framlengdur  til 14.janúar 2013.

 

Allar nánari upplýsingar veitir oddviti á skrifstofu sveitarfélagsins og/eða í síma 456-2539, gsm 863-5676 / netfang oddviti@talknafjordur.is

  

 • Afleysing vegna fæðingarorlofs

Forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar Tunglsins

Starfið hefur fyrst og fremst farið fram á kvöldin, en félagsmiðstöðin hefur verið opin tvö kvöld í viku; mánudaga og föstudaga.  Forstöðumaður mun í samstarfi við nemendur hafa óbundnar hendur með breytingar á starfinu, með það að markmiði að efla starfið.

 

Ráðningartími :  viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og er ráðið til loka aprílmánaðar 2013.


Starf forstöðumanns er fjölbreytt og krefjandi. Í starfinu felst m.a.
• Daglegur rekstur félagsmiðstöðvar, þ.m.t. innkaup og einfalt bókhald.
• Skipulag innra starfs í nánu samstarfi við félagsmiðstöðvarráð.
• Að stuðla að virku klúbbastarfi og stuðningi við annað félagsstarf. 
• Hvetja unglinga til þátttöku og ýta undir sköpunargleði og ábyrgð þeirra.
• Fylgjast með nýjungum og þróun í starfi annarra félagsmiðstöðva og mynda tengslanet við þær.
• Skipulag og utanumhald reglulegra viðburða félagsmiðstöðvar s.s. SAMFÉS  þ.m.t. fjáröflun.

 

Mikil áhersla er lögð á gott samstarf við unglinga á Tálknafirði

Leitað er eftir einstaklingi sem hefur áhuga á að starfa með unglingum, er drífandi og hugmyndaríkur. Reynsla er kostur.

Tálknafjarðarhreppur áskilur sér rétt til þess að fara fram á sakavottorð frá umsækjendum, eins og í öðrum störfum með börnum og unglingum.

 

Starfshlutfall er 20%.  Um laun fer eftir gildandi kjarasamningum.

 

Nánari upplýsingar varðandi starfið eru veittar á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps í síma 456-2539 og/eða á netfangið oddviti@talknafjordur.is og hjá formanni skólanefndar Guðlaugu Björnsdóttur í síma 456-2623.

 

Umsóknarfrestur er til og með 14.janúar 2013.

 


« Apríl »
S M Þ M F F L
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Næstu atburðir
Vefumsjón